Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek – Dósa Fűszer Kft. webáruháza

 

I. Az Általános szerződési feltételek hatálya

Jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a https://www.dosafuszer.hu címen elérhető webáruházra, a webáruház keretében nyújtott szolgáltatásokra, azok igénybevételére, illetve a használata során létrejött értékesítésekre terjed ki. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és a benne foglaltakat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

II. A Szolgáltató

A https://www.dosafuszer.hu címen elérhető webáruházat az alábbi gazdasági társaság működteti (a továbbiakban: Szolgáltató):
Cégnév: Dósa Fűszer Kft
Székhely: 1152 Budapest, Illyés Gyula u. 2-4.
Telephely: 5122 Jászdózsa, Széchenyi út 100.
E-mail: laszlo.simo@dosafuszer.hu
Adószám: 25725944-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-285845
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételi száma:
A tárhelySzolgáltató adatai: http://megacp.com/contactinfo.php

 

III. A Fogyasztó

Az a megfelelően regisztrált vagy nem regisztrált felhasználó, aki a https://www.dosafuszer.hu oldalon a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint szolgáltatást vesz igénybe, vásárlást kezdeményez.

 

IV. A szolgáltatás tárgya

1. A Szolgáltató a https://www.dosafuszer.hu oldalon egy webáruházat üzemeltet. A webáruházon keresztül a Szolgáltató elsősorban fűszerek, fűszerkeverékek, ételízesítők, tea, kávé, egyéb élelmiszerek értékesítését végzi.
2. A Szolgáltató azon termékeket értékesíti, amelyek a https://www.dosafuszer.hu oldalon a termékek katalógusában elérhetőek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa értékesített termékek katalógusát megváltoztassa.
3. A Szolgáltató által értékesített termékek Fogyasztó általi megvásárlásával adásvétel jön létre, amelyre a polgári jog szabályai az irányadók.

 

V. A szolgáltatás igénybevételének feltételei

1. A Dósa Fűszer Kft. webáruházában található termékkatalógus áttekintésére és abból való vásárlásra regisztrált és nem regisztrált Fogyasztó egyaránt jogosult. A webáruházban történő vásárlás feltétele azonban, hogy a Fogyasztó a regisztráció illetve a vásárlás során pontos és aktív adatokat adjon meg, illetve elfogadja a szerződési feltételeket.
2. Regisztráció esetén az alábbi adatok megadása lehetséges:
– e-mail cím
– jelszó
– vezeték, és keresztnév
– telefonszám
– számlázási és szállítási cím
A regisztrációt követően a Fogyasztó a megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a rendszerbe.
3. Amennyiben a Fogyasztó elfelejti jelszavát, kérésre a Szolgáltató új jelszót generál, melyet elküld a regisztráció során megadott e-mail címre. Az így elküldött jelszót a Fogyasztó megváltoztathatja.
4. A vásárlás során megadott adatok kezelésére vonatkozó szabályokat az Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza

 

VI. Termékkatalógus
1. A Szolgáltató webáruházában megrendelhető valamennyi terméket a termékkatalógus tartalmazza. A katalógus megtekintése regisztrált és nem regisztrált felhasználók számára is lehetséges. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
2. A katalógusban feltüntetett árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt ellenértéket jelentik, meghatározásukra forintban kerül sor.
3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy termékkínálatát, a termékek árait az aktuális piaci helyzetnek megfelelően megváltoztathassa.
4. A webáruházban rendelt csomag összeállításáért, csomagolásáért külön költséget nem számítunk fel.

 

VII. A megrendelés és a megrendelések teljesítése

1. A webáruházból történő vásárlásra regisztrált felhasználóként történő belépést követően, illetve regisztráció nélkül, vendégként van lehetőség.
2. Belépést követően a Fogyasztó az internetes felületen megtekintheti a Szolgáltató részére megadott adatait, azokat módosíthatja, továbbá megtekintheti a kosár tartalmát, illetve eddigi megrendeléseit.
3. Kosár: a katalógusban történő böngészés folyamán a Fogyasztó az őt érdeklő termékeket a kosárba helyezheti. Lehetőség van a kosár tartalmának tetszőleges számú bővítésére, valamint az onnan való törlésre. A kosárban megtekinthető a termék neve, valamint annak ellenértéke.
4. Megrendelés esetén a kosár aktuális tartalma kerül figyelembe vételre. A rendelés folyamán lehetőség van a megadott szállítási és számlázási adatok módosítására, a szállítási és fizetési mód meghatározására. Ezt követően a megrendelés véglegesítésével kerül sor a megrendelés Szolgáltató felé való továbbítására. Fogyasztó a szerződési feltételek elfogadásával és a megrendelés megtételével tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettség terheli.
5. A megrendelésről a Fogyasztó a regisztráció, illetve a megrendelés során megadott e-mail címére visszajelzést kap, amely tartalmazza a megrendelés tárgyát, a kiválasztott szállítási és fizetés módot.
6. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-12 óráig történik.
7. Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül.

 

 

VIII. Átvételi mód, szállítás

1. A megrendelés átvételére személyesen a Szolgáltató telephelyén, illetve postai csomagként a Magyar Posta Logisztika közreműködésével (MPL) házhoz szállítással van lehetőség.
2. A megrendelt termékek személyes átvehetőségéről, illetve az összeállított csomag MPL részére történő átadásáról a Szolgáltató a Fogyasztó által megadott e-mail címre tájékoztatást küld.
3. A Szolgáltató telephelyén történő átvételt ingyenesen biztosítjuk.
4. A postai házhoz szállítás költségei a Fogyasztót terhelik, a postai csomagok házhoz szállítási díjait az alábbi táblázat részletezi (a lenti tarifák nettó árak, a 27% ÁFÁ-t nem tartalmazzák):

TÖMEG (kg) 1 csomag / címzett Több csomag / címzett
2 kg-ig 785 1 411
2-5 kg-ig 927 1 665
5-10 kg-ig 1 090 1 958
10-20 kg-ig 1 287 2 314
20-40 kg-ig 2 344 3 620
40-100 kg-ig 5 738

5. A Fogyasztó hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Fogyasztót terhelik.

 

IX. Fizetés, fizetési módok

Postai kézbesítés esetén a termékek ellenértékét, valamint a szállítás költségét a követező módokon fizetheti a Fogyasztó:
1. a megrendelést követően előre utalással (a szükséges adatokat a visszaigazoló e-mailben küldjük) VAGY
2. a csomag átvételekor utánvéttel, a futárnak
fizet készpénzben.

Személyes átvétel esetén a Fogyasztó a fentiekhez hasonlóan előre utalással vagy készpénzes fizetéssel tudja a megrendelt termékek ellenértékét kifizetni, ebben az esetben azonban szállítási költség nem terheli a Fogyasztót.

 

X. Termékgarancia

1. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
2. Hibás teljesítés esetén a Fogyasztó kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban köteles tájékoztatni a Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató elsősorban vállalja a termék kicserélését, amennyiben a cserére nincs mód, úgy a Fogyasztó választása szerint árengedményt biztosít, vagy a Fogyasztó megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.
3. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a Szolgáltatót terhelik.
4. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

 

XI. Elállási jog

1. A Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
A 45/2014. (I.26.) Kormányrendelet 29.§ (1) bekezdése értemében a Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:
1. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek esetében
2. olyan zárt csomagolású termékek esetében, melyek higiéniai vagy egészségvédelmi okokból az átadást követő felbontás után már nem küldhetők vissza
2. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A Szolgáltató visszafizetést csak abban az esetben tud teljesíteni, ha a Fogyasztó előzetesen megadja azt a bankszámlaszámát, melyre a visszafizetés teljesíthető. A Fogyasztó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a visszatérítést banki átutalás útján teljesítse. Amennyiben a Fogyasztó a visszatérítéshez szükséges számlaszámot nem bocsátja megfelelő időben a Szolgáltató rendelkezésére, úgy a fent meghatározott határidő elmulasztása nem eshet a Szolgáltató terhére.
3. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
4. Kézhezvételi időpont házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.
5. Az elállási jog gyakorlása esetén a terméket a Szolgáltató telephelyére kérjük az eredeti számla másolatával visszaküldeni. A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az utánvétellel küldött küldemények átvételére a Szolgáltatónak nincs lehetősége. A Fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli.
5. Ha a minőségileg kifogástalan terméket a Fogyasztó használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, visszajuttatni, a Szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását.

 

XII. Szolgáltatás korlátozása

1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Fogyasztó legalább 3 rendelés esetén a terméket kiszállításkor alapos ok nélkül nem veszi át, és a szállítás ellenértékét nem fizeti meg, akkor a Fogyasztó megrendeléshez fűződő jogosultságát korlátozza.

 

XIII. Jogérvényesítés, vegyes rendelkezések

1. A Fogyasztó panaszait, kifogásait írásban, a Szolgáltató székhelyére címzett postai levélben, webaruhaz@dosafuszer.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy személyesen, a Szolgáltató telephelyén közölheti.
2. Az ÁSZF a szolgáltatási jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (Ptk) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
3. Jelen szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége az egész szerződést nem teszi érvénytelenné. A Felek a szerződés értelmezése vagy vitáik során az esetlegesen érvénytelen rendelkezést kötelesek egy gazdasági, üzleti tartalmát tekintve legközelebb álló, de jogilag érvényes kikötéssel helyettesíteni.
4. Fogyasztó és Szolgáltató jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződéses jogviszonyból eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni.
5. Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et és/vagy annak mellékleteit a megváltozott piaci körülmények miatt alapos okkal (a szolgáltatási technológia fejlődése, beszerzési árak változása stb.) egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításáról Szolgáltató köteles tájékoztatni Fogyasztót, legkésőbb a módosítás életbe lépése előtt 15 nappal, a Szolgáltató honlapján való közzététel útján.
6. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből, a felek közti jogviszonyból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, érvénytelenségével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek kikötik a Jászerényi Járásbíróság, vagy annak hatásköre hiányában a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét.
7. Panasza esetén lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a Fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a Fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testületek listája és elérhetősége megtalálható az alábbi linkre kattintva: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló Fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

XIV. Jogi nyilatkozat

A https://www.dosafuszer.hu oldalon megjelenő információk a Szolgáltató tulajdonát képezik. Az anyagoknak kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használata engedélyezett. Az itt található anyagokat a látogató nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A Szolgáltató az oldalon található adatokat a legnagyobb gondosság mellett állította össze, de az esetleges hibákért felelősséget nem vállal.

 

Kelt: Budapest, 2017. június 20-án