Adatvédelmi tájékoztató

Adavédelmi tájékoztató – Dósa Fűszer Kft. webáruháza
A Dósa Fűszer Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
A Dósa Fűszer Kft. mindent elkövet annak érdekében, hogy a rendelkezésére bocsátott adatok kezelése kapcsán teljes mértékben megfeleljen az alábbi hatályos jogszabályoknak:

Személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. tv.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. tv.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.

A törvények szövege itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.
Az adatkezelő címe: Dósa Fűszer Kft. 1152 Budapest, lllyés Gy. u. 2-4.
Az adatkezelő elérhetősége: laszlo.simo@dosafuszer.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a regisztráció alkalmával kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott adatok, melyek a megrendelés teljesítéséhez szükségesek: Név, Elérhetőség (telefonszám, e-mail cím), Szállítási cím, Számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– A Dósa Fűszer Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
– A Magyar Posta Logisztika munkatársai

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz) fordulhat.